Cennik

Poniższy cennik nie stanowi oferty handlowej - ma jedynie charakter orientacyjny. Ceny za świadczone przez nas usługi ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

 • USŁUGA PROWADZENIA RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
  Liczba dokumentów w miesiącu Miesięczna cena netto bez rozliczeń VAT Miesięczna cena netto z rozliczeniami VAT
  0-20 80,00 zł 100,00 zł
  21-50 100,00 zł 120,00 zł
  51-80 130,00 zł 150,00 zł
  81-110 150,00 zł 180,00 zł
  111-150 180,00 zł 210,00 zł
  151-200 210,00 zł 240,00 zł
 • USŁUGA PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  Liczba dokumentów w miesiącu Miesięczna cena netto bez rozliczeń VAT Miesięczna cena netto z rozliczeniami VAT
  0-25 100,00 zł 150,00 zł
  26-50 150,00 zł 200,00 zł
  51-80 200,00 zł 250,00 zł
  81-110 250,00 zł 300,00 zł
  111-140 300,00 zł 350,00 zł
  141-170 350,00 zł 400,00 zł
  171-200 400,00 zł 450,00 zł
  powyżej 200 do uzgodnienia ok. 40zł / 50 dokumentów
  płatności zgodnie z nowymi przepisami kwota bazowa to koszt księgowań bez kosztu obsługi pracowników plus 20%
 • USŁUGA PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Liczba dokumentów w miesiącu Miesięczna cena netto bez rozliczeń VAT Miesięczna cena netto z rozliczeniami VAT
  0-50 400,00 zł 600,00 zł
  51-80 700,00 zł 900,00 zł
  Transakcje zagraniczne (do 5 transakcji) 100,00 zł 150,00 zł
  Obsługa kredytu walutowego 60,00 zł 60,00 zł
  Kontrola płatności zgodnie z nowymi przepisami W ramach usługi księgowej
 • USŁUGA OBSŁUGI KADROWEJ I PŁACOWEJ
  Płace 20zł/osobę (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób cena do uzgodnienia)
  Kadry 15zł/osobę (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób cena do uzgodnienia)
  Płace i kadry 30zł/osobę (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób cena do uzgodnienia)
  Umowa zlecenie z ZUS 15zł/osobę (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób cena do uzgodnienia)
  Umowa zlecenie bez ZUS; umowa o dzieło 10zł/osobę (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób cena do uzgodnienia)
  Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-11 10zł/osobę (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób cena do uzgodnienia)
  Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R W ramach usługi księgowej
 • USŁUGI DODATKOWE
  Sporządzenie sprawozdania GUS 20-50 zł
  Przygotowanie dokumentów do wniosku kredytowego 20-50 zł
  Sporządzenie dodatkowych pism do ZUS, US, innych instytucji państwowych 20-50 zł
  Sporządzenie zaznania podatkowego z działalności gospodarczej 50,00 zł
  Sporządzenie potwierdzeń sald wraz z wysyłką 5 zł (+opłata za list polecony)
  Sporządzenie noty korygującej wraz z wysyłką 5 zł (+opłata za list polecony)
  Sporządzanie wezwań do zapłaty wraz z wysyłką 5 zł (+opłata za list polecony)
  Za dostarczenie dokumentów do biura po terminie do 5 dni po terminie: +30% kwoty za usługę księgową
  Za dostarczenie dokumentów do biura po terminie Do 10 dni po terminie: +50% kwoty za usługę księgową
  Inne dodatkowe usługi zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta zgodnie z ustaleniem